תקנון ותנאי שימוש

ברוך הבא לאתר חמסה (להלן "האתר"). אתר זה מיועד לספק לך תוכן שיווקי, מידע והפניות לספקים אשר מכינים עוגיות מרוקאיות. הגלישה באתר ניתנת לגולשים המתעניינים בעוגיות מרוקאיות לאירועים שונים. הגלישה באתר אינה מצריכה הזדהות. האתר אינו אתר סחר אלא אתר באמצעותו הגולשים יכולים ליצור קשר עם מענה טלפוני שבאמצעותו הם יתווכו לספק חיצוני אשר יעניק להם הצעת מחיר. 

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה. 

1. מסמך זה מיועד לרכז עבורך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר (להלן יחד "תנאי השימוש"). לתשומת ליבך כי שימושך באתר מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. 
2. אתר "חמסה" שומרת לעצמו את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן ויפורסם אוטומטית באתר. גלישתך או שימושך באתר לאחר ביצוע שינויים כאמור יעידו על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין בתנאים אלו מעת לעת, ובמידה שאינך מסכים, אנא הימנע מהמשך השימוש.
3. האתר עשוי להפנות אותך לצפייה בתכנים או רכישת מוצרים דרך אתרים אחרים. הסתמכות על אתרים כאלו, שימוש בהם, מסירת פרטים או רכישה דרך אתרים כאלו, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי שימוש אלו של אתר זה.

4. ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש ממנהלי "האתר", אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים: 
א. שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט:
ב. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
ג. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;
ד. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;


5. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 

6. אתר "חמסה" עושה מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. 
7. אתר "חמסה" רשאי להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתו הבלעדי, ושומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. 
8. למרות שה"אתר" נוקט בכל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, ה"אתר" אינו ולא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכנו נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.
9. ה"אתר" ו/או מנהליו ו/או עובדיו אינם אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של האתר. כמו-כן, ה"אתר" ונציגיו אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. ה"אתר" ונציגיו לא יהיו אחראים ולא יחויבו בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד. 
10. האתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ומספק מידע והמלצות אודות ספקים חיצוניים בלתי מחייבות, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל חיוב או אחריות כלשהיא על מנהלי "האתר". תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצדך. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, המהווים הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין מנהלי ה"אתר".
11. תמונות, תיאורים, עיצוב, צבעים או תמונות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. 

 

12. "האתר" מכבד את פרטיותך ומחוייב לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. "האתר" אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך בעת יצירת קשר טלפוני באמצעות המספר המופיע באתר או מילוי טופס מקוון. יתרה מכך מעת לעת עשוי האתר למחוק את המידע הנמצא במאגריו.
13. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגעת לאתר, תאריך ביקורך, משך הביקור, סוג הדפדפן שלך וכיו"ב. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי. 
14. בנוסף, "האתר" עשוי לעשות שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס" (Cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים מאפשרים לנציגי ה"אתר" למקד את הפרסום המקוון עבורך ברחבי המרשתת, אם כי אין בכך כדי להעביר מידע אישי או מזהה אודותייך לצדדים ו/או אתרים שלישיים.
15. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קבצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך. 
16. עיקר המידע הנאסף דרך האתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה אותך אישית, ונועד לצורך ניהול, תפעול שיפור וייעול פעילות האתר, ועל מנת להתאימו להעדפות ולצרכי הגולשים בו. בהתאם לאופי הגלישה באתר, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני השימוש בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
17. אם וככל שתמסור מידע אישי מכל סוג שהוא, מידע זה יישמר במאגרי המידע הרשומים כחוק של ה"אתר" ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. דע לך כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע, וכי העברת מידע על ידך לנציגי ה"אתר" נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.
18. בהתאם להסכמתך, אם תתקבל, נציגי ה"אתר" יהא רשאים לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, הצעות לשירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממך בכל עת.
19. "האתר" מקפיד שלא להעביר מידע אישי מזהה אודותיך לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 
א. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך. 
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין ה"אתר" שתחייב את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך. 
ג. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך.
ד. במקרה בו ימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.
ה. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
ו. בכל מקרה בו יסברו הציגי האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ז. במקרה בו האתר יימכר מקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.
20. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר האתר ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל נציגי האתר באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.

 

21. "האתר" עושה כל שביכולתו ונעזר באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתו, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
22. ההתקשרות בין מכשיר הקצה שלך (מחשב, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב) לבין המחשבים התומכים באתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, "האתר" נוקט באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
23. על אף האמור, האתר אינו יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינו מתחייב שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפי-כך, מובהר בזאת כי האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

 

24. אלא אם נאמר אחרת במפורש, כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של נציגי האתר בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מנציגי האתר.
25. כמו כן, כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות של האתר או עבורו. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

 

26. תנאי שימוש אלו (או איזו מההוראות בהם) אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין האתר או מי מטעמו בשום אופן.
27. על השימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול נציגי ה"אתר".
28. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.
29. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין ה"אתר" בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת.

30. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנה/י אלינו באמצעות מספר הטלפון או דואר אלקטרוני המצורפים לסעיף זה:

טלפון: 077-9978199

דואר אלקטרוני: haamsamarooco@gmail.com

אם את/ה סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהוא משימוש באתר, על-ידי כל גורם, אנא פנה/י אלינו באחד האמצעים המפורטים לעיל.

תפריט נגישות

חייגו עכשיו